ZENDERTJESPROJECT

2009-11-20 21:05:21
Het rapport over het zendertjesproject bij de gruttokuikens in natuurgebied Skrok en in de Wynserpolder door bureau Altenburg en Wymenga is nog steeds niet klaar. Na een telefoontje met bureau A en W licht onderzoeker Oosterveld toe dat er eerst veel andere belangrijke dingen aan de beurt zijn. Wel zegt hij dat het resultaat liet zien dat de predatie zo groot is, dat er bijna geen jongen groot geworden zijn. Er zijn echter zoveel zendertjes vermist dat het moeilijk wordt voor een juiste conclusie van de precieze predators.

PREDATIE

2009-10-05 19:19:10
De provincie is druk bezig met het samenstellen van de nieuwe voorschriften en vergoedingen voor de weidevogelbescherming, maar het laatste rapport over het predatieonderzoek komt maar steeds niet uit. Dat is jammer voor de grondgebruikers die meer willen investeren in het weidevogelbeheer.
Eerder onderzoek over legselpredatie door Altenburg en Wymenga in 2000 gaf aan dat 54% van de legsels uitkomt, 24% wordt gepredeerd, 2% raakt weg door beweiding, 7% door werkzaamheden, 5% door verlaten, 2% door overig en 6% is onbekend.
Eerder onderzoek van SOVON en Altenburg en Wymenga naar de kuikenpredatie gaf de volgende cijfers: 7% van de gruttokuikens en 14% van de kievitkuikens wordt vliegvlug, 70- 85% wordt gepredeerd, 5- 10% wordt gedood door boerenwerk, 5% door verdrinking, 2% door honger of ziekte en 3- 13% door overig.
Als boeren het land helemaal niet zouden maaien, gaat de overleving omhoog van 7% naar 11%.
Die 7% is veel te laag om de soort in stand te houden. Ook 11% zou veel te laag zijn.
We zitten dus met smart te wachten op de nieuwe cijfers van het nieuwe predatieonderzoek met de zendertjes op de kuikens. Het moet nodig nieuwe inzichten opleveren over de predatie. T.

FRANKRIJK

2009-08-23 22:06:23
Als je als vogelliefhebber naar Frankrijk op vacantie gaat, wil je vogels kijken. En dat valt tegen. Zelfs in gebieden die zo plat zijn als Friesland, met wat slootjes, zie je weinig vogels. De enigsten die opvallen dat ze er wel zijn, zijn de roeken en kraaien en de buizerds en sperwers. En som wat spreeuwen of een paar zwaluwen, bij riviertjes soms een verdwaalde eend of reiger en in natuurgebiedjes wel eens wat leeuwerikken.
Ook op de campings met toch wel veel struiken heel weinig tuinvogels, net als in de bossen, maar wel steeds opvallend die sperwers. Voor de vogels hoef je absoluut niet naar het gewone platteland van Frankrijk, het is een fractie van wat hier altijd aanwezig is. T.

ZWALUWEN

2009-07-26 14:32:08
Voor de zwaluwen bij ons is het geen goed jaar. Van de zeven nestjes met eieren van de eerste broed is er maar één uitgekomen. De zes andere nesten zijn allemaal uitgehaald.
Was het weer een uil? Ik zie regelmatig eentje vliegen.
Zo'n tien jaar geleden zijn bij mij en bij iedereen in de omgeving alle broedende zwaluwen ook van het nest geroofd en was er ineens niets meer. We wisten toen zeker dat het een kerkuil was. Hele zwaluwkolonies die jarenlang de schuren bevolkten waren ineens weg. In sommige schuren zit nu na meer dan tien jaar nog niet weer één paartje.
Zelfs alle mussen uit de ligboxenstallen had hij opgegeten. Het vrolijke getsjotter en gekwetter was zomaar verdwenen. Een echte kaalslag.
Langzaam kwamen er na jaren weer mussen en ook weer zwaluwen. Zeven paartjes dus dit jaar. En nu ineens zes nestjes leeg en maar één stel uitgevlogen.
Het kunstmatig bevorderen van de uilenstand heeft ook hele grote gevolgen voor de andere kwetsbare vogels gehad. Daar is misschien van te voren wel geen of weinig rekening mee gehouden. T.

HAASJES

2009-07-10 22:23:47
Een kennis vertelt over een boer, die gras maait voor zijn koeien. ' Soms komen er jonge haasjes uit het gras en dan wacht je even tot ze aan kant zijn of je zet ze een eindje weg. Nu deed ik dat ook maar een paar kraaien hadden één gezien en vielen hem aan. Voor ik er bij was, hadden ze zijn oogjes al uitgepikt en hij was verloren.
Dat is nou iets waar ik niet tegen kan. Een haas schieten is geen probleem, maar door die rotkraaien een jong haasje te zien doodmartelen, na eerst zijn oogjes uit te pikken, nee, dat went nooit ' .
En hij is niet de enigste. T.

SPERWERS

2009-06-28 12:05:07
Hier in de omgeving zitten de laatste paar jaar ook sperwers. De snelle drieste roofvogels van bos- en struikgebied. Hier en daar een paar sperwers zal best goed zijn voor de natuurlijke orde.
Maar voor ons als liefhebbers van tuinvogeltjes is het een schrik. Van onze rijke variatie aan vogels is niet veel meer over.
Buurman houdt al tientallen jaren bij hoeveel verschillende soorten vogels op zijn erf broeden en kwam soms op meer dan 25 soorten. Nu bij lange na niet meer.
De vogelbeschermers die de nestkastjes verzorgen vonden ook maar weinig bebroede kastjes en vaak met dode jongen er in. De oudervogels door de sperwers opgegeten.
Nee, dit willen we toch liever niet. Roofvogels zullen best nuttig zijn, maar in ons onnatuurlijke cultuurgebiedje Nederland, met hooguit wat speelnatuur hoeven ze echt niet. Vogels gaan anders op een keer ook wel dood. Alleen later. T.

SCHOLEKSTERS

2009-06-24 21:38:13
Sommige scholeksters beginnen vroeg aan de leg, maar de meeste zijn vaak later dan de overige weidevogels. Als het goed was zouden er nu op de weilanden veel scholeksters met jongen moeten rondlopen. Bij mij in de omgeving zie ik ze bijna niet, die ouderparen met jongen. Toch zijn er dit jaar heel veel wel uitgekomen.
Zondag 21 juni heb ik eens even rondgekeken in de omgeving, maar ik zag weinig scholeksters. Bij de Westhoek kijk ik over de dijk van de Waddenzee naar de slibvelden en het blijkt dat bijna alle scholeksters weer terug zijn. Dat is niet goed. Het betekent gewoon een slecht broedseizoen. De uitgekomen jongen zijn gewoon weggeraakt want hier zitten ze er niet tussen.
De achteruitgang zet jammergenoeg weer door. T.

ONNATUURLIJK GRAS

2009-06-08 12:29:34
Je hoort tegenwoordig wel eens, dat de oorzaak van de afname van weidevogels ligt in de inzaai van productiegras, dat geen genoeg voedsel biedt voor jonge vogels. Er zitten te weinig insecten op dat gras.
Toch willen de meeste boeren de vogels graag behouden.
Waarom zetten boeren hun minder producerend natuurvriende-
lijk land dan met veel kosten om in hoogproductief grasland?
Eigenlijk simpel: de samenleving waardeert en beloont deze natuurvriendelijke productie te weinig.
Boeren zijn jammergenoeg nooit beloond voor de natuurwaarde die ze produceerden, terwijl de samenleving wel heel veel geld uitgaf aan natuur.
Hoe doen overheid en burgers dat nu zelf? We gingen op onderzoek.
Overheid: het blijkt dat nu bijna alle bermen nog gemaaid moeten worden. Prima voor de insecten. Voor plantsoenen en groenstroken ligt het anders: bijna geen bloeiend gras of kruiden.
Dan de burger zelf. Na honderden tuinen bekeken te hebben, krijg ik het beeld, dat er vrijwel nergens natuurlijk bloeiende erven of gazons met gras of weidebloemen zijn. Wel heel veel madeliefjes in de gazons, maar vooral bij de wat duurdere huizen zijn de erven natuuronvriendelijk. Net zo groen en pasgemaaid als productiegras.
Van mijn eigen tuin is intussen de helft ook één keer gemaaid. De andere helft volgt binnenkort. T.

KLIMAATVERANDERING

2009-06-03 12:49:01
Uit het rapport van de Global Humanitarian Forum over de gevolgen van de klimaatverandering blijkt dat hierdoor jaarlijks 300.000 mensen sterven. Als we niets doen, is het alternatief "massale sterfte, massale migratie en massale ziekte, aldus Kofi Annan. Bron: www.nu.nl/wetenschap
Wat zijn de gevolgen dan voor de flora en fauna?
Op dezelfde dag pleit premier Balkenende voor verantwoordelijkheid voor de ander en het ander.
Wat verstaan we daar in de praktijk dan onder? T

GRUTTONIEUWS

2009-05-21 16:08:49
Zondag 31 mei 2009. Even kijken hoeveel actie er is bij de weidevogels op natuurgebied Skrins. Hoewel er roofvogels overvliegen komt er geen enkel alarm van grutto of kievit.Achterin gaat alleen een scholekster tekeer. Het lijkt dat er net als vorig jaar hier geen enkele jonge weidevogel groot wordt. In de poel zit een bergeend met drie jongen. Het is het enigste jonge leven dat ik zie. De 136 grutto's even verder op het gemaaide land hebben niets meer en verzamelen zich weer voor de tocht naar het zuiden. Hoe lang nog? T


pagina 1 2 3 4