NATUURKENNISCLUB

Nadenken over natuur

De Natuurkennisclub is opgericht om inzicht over natuur in relatie tot de mens te vergroten door beschouwing van onderwerpen en kennisverspreiding door publicatie.
Onze omgang met natuur wordt beïnvloed door veel factoren, zoals: emotie, mode, geloof, geldverdienste of cultuur.
Natuur is nuttig en nodig voor ons voedsel, maar ook wreed en gevaarlijk en uitdagend om overwonnen te worden.
We willen baas zijn over de natuur en voor ons plezier bepaalde natuur behouden of maken.
De Natuurkennisclub wil nadenken of we op de goede weg zijn.
In bijeenkomsten kunnen diverse onderwerpen worden behandeld.
Wetenschappelijke interresse is het uitgangspunt.
Iedereen kan meedoen en meepraten. Visies en meningen worden gepubliceerd op de website.

U bent welkom bij de Natuurkennisclub.