+

2021-03-08 19:58:07
+

ayman

2014-10-21 04:41:29
yj dtjg cvchbdrtyfg fv

SNEEUWKLOKJES

2011-12-01 19:30:32
Het is 1 december en de eerste sneeuwklokjes steken hun kopjes al weer aarzelend boven de grond. Nooit eerder opgevallen dat ze in december al kwamen. Misschien komt het van het weer. De vorst die vast wel komt zal ze niet deren, de antivries in hun blaadjes doet zijn natuurlijke werk.

UITSTERVEN

2011-11-10 13:13:30
Van fors meer dieren en planten is bekend dat ze dreigen uit te sterven, zo blijkt uit de nieuwe Rode Lijst van bedreigde dier- en plantensoorten.
In een jaar tijd is het aantal bedreigde planten- endiersoorten toegenomen van 22.634 naar 24.216, aldus International Union for Conservation of Nature.
De westelijke zwarte neushoorn, een ondersoort van de zwarte neushoorn is officieel uitgestorven, volgens Nu . nl.
Een kwart van alle zoogdieren loopt ook risico binnenkort uit te sterven. Oorzaak is het verlies van leefgebied en klimaatverandering. T.

SCHOLEKSTERS

2011-10-02 14:12:09
De laatste scholeksters zijn net vertrokken. Tot eind september hebben ze hier gezeten. Dat heb ik bij mijn weten nooit meegemaakt.
Het was echt een succes dit jaar met de scholeksters. De laatste 5 jaar was hier al geen scholekster meer groot geworden omdat alle jongen geroofd werden.
Dit jaar heb ik 1 hectare geploegd en ingezaaid met voedererwten en gras. Er kwamen 4 paar scholeksters op om te broeden en toen ze uit waren konden de jongen mooi onder de erwtenplanten schuilen. Resultaat: allemaal jongen onder de erwtenplanten en 8 jonge scholekstertjes werden groot.
Meestal zijn ze dan eind juli of begin augustus weer weg maar nu dus eind september.T.

WITGATJES

2011-07-10 12:28:17
Onze plas-draspoel heeft toch wel grote aantrekkingskracht op diverse water- en weidevogels. Het is er nog steeds druk. Er zitten nog steeds grutto's, tureluurs, kieviten, scholeksters en eenden. Een bergeend heeft er jongen uitgebroedt en zit er nog met zijn negen jongen.
Maar ook veel onbekendere vogels, plaatselijke kenner Bauke Sienema zag er ook zwarte ruiters, bosruiters en witgatjes. Ook zitten er nu veel kemphanen en andere niet zo bekende.
Die witgatjes zag ik anders ook wel eens, één zat vaak bij de mestbult, een vogeltje met een opvallend witte onderrug. Nu bij de plas-dras zie ik ze soms al met 8 stuks tegelijk. We laten het water nog maar even in de poel staan. T.

ZWALUWEN

2011-06-19 14:14:07
Wel 30 jaar al zit er elk jaar een paartje zwaluwen in de oude gang te broeden. Toen een jaar of 10 terug alle zwaluwen bij ons en in de buurt, door een uil werden opgegeten, waren dezen de enigen die overgebleven waren. Die uil kon of durfde 'snachts niet in de gang. Alle zwaluwen van nu stammen zo ongeveer van dat paartje af.
Het paartje dat er nu zat te broeden had net 14 dagen terug jongen, toen één van de ouder-zwaluwen ineens dood in de gang lag.
De ander ging alleen trouw door met voeren. Hij had twee dagen later alweer een nieuwe partner, maar die voerde niet mee en durfde eigenlijk nog niet in de gang.
De alleenstaande ouderzwaluw had wel succes met zijn werk, want zijn 4 jongen vlogen deze week uit.T.

BUIZERDS

2011-06-12 13:07:46
Vorig jaar hebben we een hectare grote plas-dras aangelegd voor de weidevogels in een kavel weiland van 18 hectare die nog compleet traditioneel is. In dat weiland broedde eigenlijk geen enkele vogel meer en die plas-dras moest ze er weer heen trekken.
Het werkt wel, het was dit voorjaar druk met weidevogels, watervogels en trekvogels in en om de waterplas.
En ze gingen er ook eieren leggen en broeden. Allemaal vlak bij de waterplas. 5 paartjes kievit, 3 paartjes grutto en minstens 8 paar tureluur.
Maar het duurde maar even en alle nesten werden steeds gepredeerd. De eieren waren telkens leeggeroofd en de doppen lagen nog wel in het nest. We dachten dat het een bunzing of iets dergelijks was, de onderste helft van de doppen waren vaak nog aanwezig.
Tot ik deze week een buizerd zag, niet ver van mijn huis, die bij een scholeksternest zat. Ik liep er heen en toen bleek dat hij de eieren precies zo gepredeerd had als in de andere nesten. De bovenste helft van de doppen zijn stuk, de onderste meest heel.
Het bevestigt weer de mening van de boeren en veldmensen, dat buizerds de grootste vernietigers van de weidevogels zijn. Ze roven niet alleen de kuikens, maar ook de eieren.
Er zitten bij de plas-dras toch nog drie paar tureluurs en één paar kieviten te alarmeren. Die heeft hij dus niet kunnen vinden. Klein beetje geluk toch nog. T.

WEIDEVOGELS IN OOST-FRIESLAND (D)

2011-04-19 08:46:45
Dit weekeinde heb ik in Oost-Friesland in Duitsland bekeken hoe de toestand met de weidevogels daar is. Iemand van de NaturSchutz wilde mij wel wat over de bescherming van de weidevogels vertellen.
Deze Martin Ackermann bleek de beheerder van het natuurgebied rond de grote meren bij Emden. Hij nodigde mij uit naar een boerderij, waar de meeste vogels zaten.
Het gebied deed aan Friesland denken, klei op veen, vlak, met smalle sloten en deze boer was vrij extensief. Hij molk 80 koeien op een paar honderd hectare en had ook 80 paarden.
Het was Natura 2000 gebied en hij moest ook enorme aantallen ganzen gedogen.
Ook in Duitsland gaat het slecht met de weidevogels en het zijn eigenlijk dezelfde factoren als hier, de biotoop wordt droger en eenzijdiger, de moderne bewerking is nadelig en er zijn ook enorme aantallen predatoren gekomen.
Op het land van deze boer, Matheus Smit, zaten zo'n 20 paar kieviten, 6 paar grutto's, enkele paartjes tureluurs en scholeksters en een paartje wulp. En ook nog veel leeuwerikken en graspiepers.

Het weidevogelbeheer wordt eigenlijk overgenomen naar Nederlands voorbeeld, vertelt Martin. De boeren worden ook op dezelfde manier vergoedt voor de bescherming, maar de boeren willen er eigenlijk niet mee belast worden.
Boer Matheus vertelt dat het om hem niet zo modern hoeft en dat hij hele goede tijden heeft gehad met zijn paarden. Daar past het natuurbeheer wel in. Hij houdt rekening met de nesten maar zoekt ze zelf niet. Dat doet Martin voor hem, die ze soms ook afschermt. Matheus vindt dat ze maar op het land moeten gaan broeden dat hij half juni pas maait, maar de vogels denken daar anders over.
In de regio om het Groosse Meer zie en hoor ik verder ook weinig weidevogels en als ik terug rijd, weet ik één ding zeker: het gaat daar ook slecht en optimisme voor de toekomst is er absoluut niet. T.

ZWALUWEN

2011-04-06 13:13:07
De eerste zwaluwen zijn weer terug. Op 5 april vlogen de eersten hier om de boerderij. Het is behoorlijk vroeg en veel vliegen zullen ze nog niet vinden.
Het is dit jaar het jaar van de boerenzwaluw en geregeld schrijven mensen een artikel over het wel en wee van de zwaluw. Het gaat dan vaak over de achteruitgang van de aantallen en de oorzaak daarvan. Dan worden zaken genoemd als: te weinig vliegen en muggen op moderne boerderijen, te weinig nestplaats of slechte zomers.
In onze omgeving zijn ze ook enorm verminderd, maar dat heeft een andere en heel duidelijke oorzaak. De broedende zwaluwen en hun jongen worden 's nachts door de kerkuilen van het nest of slaapplaats geroofd.
En dan zijn er ook nog de toegenomen aantallen valken, sperwers en eksters. Als we dat in de hand houden, redt de zwaluw zich wel.
Ook wel zonder verdere menselijke hulp. T.

pagina 1 2 3 4