ZWANEN

2010-06-16 16:07:44
Ineens zwemmen ze daar. In een sloot bij mijn natuurland. Een paar zwanen met 6 jonge zwaantjes. Ik zal niet zeggen dat het niet mooi is, maar het hoort niet. Het stel heeft ons te pakken gehad, want als we geweten hadden waar het nest was, hadden ze nu maar 1 jonkje gehad. Er zijn al te veel zwanen op het boerenland. Elk jaar weer moeten er vele geschoten worden, om de schade te beperken. Dus kun je beter wat geboortebeperking regelen. Nou ja, misschien worden er nog wat door de roofvogels gepakt.
Op natuurgebied Skrins lijkt er dit jaar ook aardig broedsucces voor de grutto's te zijn. Ik heb net zo lang gewacht tot een kiekendief over ging en toen kwamen er toch wel 200 grutto's in de lucht, waarvan velen nog met grijze donsveertjes. Na twee jaar van doodse stilte is er nu dus weer een generatie jonge grutto's. T.

VOORLOPIG BROEDRESULTAAT

2010-05-30 16:31:23
We zijn halverwege het broedseizoen en de geluiden uit het veld over de resultaten zijn zeer uiteenlopend. In mijn eigen gebied is heel veel broed uitgekomen en de weidevogels geven nog allemaal alarm, dus dat lijkt goed.
Merkbaar is de mindere predatie na de lange winter. Ook de tuinvogels doen het goed, veel jonge spreeuwen en mussen en nog steeds eenden met meerdere jongen.
In natuurgebied Skrins lijkt het weinig belovend met de grutto's. Als er een kraai overvliegt komen er wel een twintigtal grutto's in aktie, maar op het gemaaide land even verder zitten al weer meer dan 160 grutto's verzameld voor de terugreis.
In de poel zitten in ieder geval ook twee span bergeenden met pas uitgekomen jongen en ook twee span kluten met jongen. T.

KRAAIEN BESTRIJDEN

2010-05-16 18:23:19
Als je vogels wil beschermen, zal je in ieder geval hun broedsels en jongen veilig moeten maken tegen rovers. In onze onnatuurlijke leefomgeving is de zwarte kraai één van de grootste boosdoeners en bij schade aan landbouw of vogelbroed mag deze bejaagd worden. Het makkelijkst is de vangkooi, maar deze is weer verboden. Afschieten van een kraai valt soms nog niet eens mee want ze zijn slim.
Een paar jagers probeerden het met wat kunstkraaien, wat aas en .... de kraaienlokfluit en dat werkte!!!! Op één morgen konden ze 46 kraaien afschieten op één en dezelfde plaats en het was legaal. Misschien is dit de oplossing van een probleem. T.

ZWALUWEN

2010-04-11 12:48:25
De eerste zwaluw kwam dit jaar op 31 maart, een paar dagen later weer een en nu zijn hier drie. Het is nog geen zwaluwweer en ze zijn ook vroeg dit jaar. Hopelijk komen er nog een aantal bij, maar vorig jaar zijn bijna alle nestjes leeggeroofd door de rovers. Dus geen jonge aanwas.
De grutto's zijn er weer, maar wel minder dan anders en hier is er hetzelfde: ze krijgen door de grote roofvogeldruk geen kans meer om jongen groot te brengen.
Op natuurgebied Skrins zaten voor 14 dagen wel 500 grutto's in de waterpoel, nu waren er nog een honderd maar op het grasland ook wel 25 paartjes. T.

PLAS-DRAS

2010-03-14 16:35:45
Om weidevogels het beter naar de zin te maken hoor je tegenwoordig het land natter te maken en een plas-drasgebied aan te leggen. Dat heb ik dus ook gedaan, een hectare grasland staat gedeeltelijk onder water.
Niet dat ik denk dat het helpt om meer kuikens groot te krijgen, maar de vogels houden er wel van.
Het zijn voorlopig meest meeuwen, maar er zitten ook al een paar grutto's, een tiental tureluurs en een groepje scholeksters te badderen.
Voor de rovers wordt het zo wel akelig makkelijk, al die vogels bij elkaar.
Op Skrins zit intussen al een groep van zo'n 150 grutto's. T.

VOORJAAR

2010-02-28 15:29:20
Het regent vandaag overvloedig. De sneeuw is bijna verdwenen, maar in de sloten ligt best nog veel ijs.
Thuis zitten de eerste kieviten op het koude land. Bij de vogelkijkhut op Skrins is het ijs uit de poel verdwenen en de eerste bergeenden zwemmen er weer. Op de kant zitten al een vijftigtal scholeksters en ze zijn druk aan het pikken. Op het grasland tel ik een stuk of twaalf kieviten die al als paartje gaan en een paar gaan al in hun baltsvlucht 'oer de wjuk'. Verder veel ganzen en een paar smienten.
Vorig jaar is hier van al die broedpogingen van de weidevogels in dit ouderwets vogelland geen enkele vogel groot geworden. De predatie is ook hier heer en meester. We zullen het dit jaar weer volgen. T.

MEEUWEN en de VERWARRING

2010-02-21 15:01:22
Als het ergens verwarrend bij is om vogels te onderscheiden is het wel bij de meeuwen en de meeuwachtigen. Bij ons werden ze vroeger bij mijn weten allemaal aangeduid als kobben of seefûgels en soms ûnwaarsfûgels.
Toen ik jong was waren er veel minder dan nu. Als boeren gier over het land brachten, zat zo'n strook vol weidevogels en kemphanen en soms ook een paar meeuwen. Dat waren dan de zwartkopjes oftewel kokmeeuwen. Die meeuwen waren schadelijk voor de boer en de weidevogel en dus kregen wij als jongens opdracht om hun nesten ergens in het rietland te vernielen.
Later kwamen hier ook de stormmeeuwen in steeds grotere aantallen, die hier vroeger alleen maar zaten bij stormachtig weer. Seefûgels op it grien (groen), waar gemien(stormig gemeen weer). Nu zijn ze blijvend geworden in enorme aantallen.
--Kokmeeuw ( fries Kob) broedde en at vroeger op het land, hun eieren werden meegenomen en benut voor consumptie. Wij noemden ze kobben maar het Frysk Wurdboek noemt kobben ook: fiskmiuw, seefûgel en ûnwaarsfûgel
--Stormmeeuw ( fries Unwaarsfûgel) was vroeger de meeuw van de zee en broedde pas in 1908 voor het eerst in Nederland. Frysk Wurdboek noemt ze Stormmiuw, maar bij ûnwaarsfûgel staan weer: Noordse Stormvogel, zilvermeeuw, stormmeeuw, kokmeeuw.
--Zilvermeeuw (fries Sulverkob) broedt in duinen, hun eieren werden vroeger geraapt, tegenwoordig vaak geprikt. Wij noemden deze groten vroeger ûnwaarsfûgel, maar Frysk Wurdboek noemt Zilvermeeuw: kob, seekob, fiskkob, blaumok.
--Mantelmeeuw ( fries Sjouwerman) Broedden noordelijker, wij noemden ze vroeger Blaukobben. Frysk Wurdboek noemt ze ook hearringmiuw.
--Noordse Stormvogel (fries Mallemok) was een zeldzame vogel en heette plaatselijk ook Grijze Onweersvogels. Frysk Wurdboek noemt ze: mok, seemok, stoarmmok, mâllemok, ûnwaarsfûgel.
--Stormvogeltje ( fries seemokje) vroeger meer algemeen, nu zeldzamer. Frysk Wurdboek noemt ze ook: stoarmfûgeltsje, blaumokje.
--Burgemeester ( fries Iiskob) hier vrij zeldzaam. T.

OOSTERSE TORTEL

2010-01-24 20:35:43
Voor het eerst is in Nederland een Oosterse Tortel gesignaleerd en dat is ineens het nieuws van de dag. Het brengt een hele horde mensen in actie, die allemaal die vogel gezien en op de foto gezet willen hebben. Dat blijkt hun liefhebberij te zijn, om elk jaar zoveel mogelijk verschillende vogels te fotograferen. Ze maken er zelfs een wedstrijd van, die vogelspotters.
Je komt er dan ook achter hoeveel verschillende soorten vogelliefhebbers er zijn.
- Deze vogelspotters willen alleen zoveel mogelijk vogels om ze te fotograferen en daarmee een wedstrijdje te maken.
- Er zijn vogelliefhebbers die zo veel mogelijk vogels op hun erf willen om er van te genieten en ze zelfs lokken door ze te verzorgen en bij te voeren.
- Er zijn weidevogelliefhebbers die zoveel mogelijk vogels in het boerenland willen en zich er verantwoordelijk voor voelen.
- Er zijn roofvogelliefhebbers die veel vogels willen omdat er dan veel prooi voor hun liefhebberij is.
- Er zijn jagers die veel vogels willen om er af en toe één te kunnen eten.
- Er zijn liefhebbers die er op diverse manieren mee fokken om er bijzondere exemplaren mee te krijgen.
En hoe meer mensen er komen, hoe meer soorten liefhebbers er komen, maar hoe minder plaats er is voor de vogels.
En meestal is de één zijn vogelliefhebberij ook nog strijdig met dat van de ander.
Wat toch een vreemde vogels. T.

OUDE JAAR UITKNALLEN

2010-01-01 14:47:14
Nieuwjaarsdag is het altijd stil. Veel vogels zijn weggevlogen door het langdurig knallen. Radarbeelden gaven soms aan dat vogels massaal wegvlogen, maar waar vliegen ze eigenlijk heen en komen ze ook weer terug? Welke gevolgen heeft het knallen op oudejaarsdag eigenlijk voor de vogels? Waar blijven de vogels uit stad en dorp en wanneer komen ze eventueel weer? Is het schadelijk voor de vogels?
Het zou goed zijn voor een gedegen onderzoek, zodat er misschien in de toekomst rekening mee gehouden kan worden.

WEIDEVOGELNAZORG

2009-11-30 10:52:47
Gisteren sprak ik met iemand die toevallig ook vogelliefhebber bleek. Naast zijn belangstelling voor de roofvogels was hij ook weidevogelliefhebber, maar was gestopt met de nazorg voor weidevogels. Reden was dat sommige boeren zich niets van de maatregels aantrokken en soms gewoon de nesten weg maaiden. Dan had het geen zin.
Als boer was mijn mening dat het eigenlijk ook zinloos is om met veel moeite de nesten en jongen te sparen. Er wordt toch bijna geen jong meer groot door het te grote aantal rovers. Na een heftig debat was dat het enige waar we het eens over waren.T.

pagina 1 2 3 4