SKRIEZEKRITEN

2011-02-13 15:27:08
De weidevogels in Nederland gaan nog steeds hard achteruit, de kievit met 6% per jaar en de grutto met 5% per jaar, aldus een bericht in de Leeuwarder Courant. De beleidsmakers denken de trend te keren door meer speciale gebieden te gaan maken ( skriezekriten) voor de vogels.
Onderzoekers hebben intussen aangetoond dat de achteruitgang alleen maar komt doordat er geen jongen groot worden door de roof van de kuikens. De bestuurders zijn nu toch zover dat men de rovers wil beperken. Het lijkt dat men het besef gekregen heeft, maar nu de aanpak nog. Dat mensen er zo van overtuigd kunnen zijn dat de waarde van een rover zoveel meer is dan van het slachtoffer.
Mijn vertrouwen in de aanpak is vooreerst niet zo groot gezien de uitspraak van gedeputeerde Konst: het aantal roofdieren moet worden beperkt maar wel in combinatie met andere maatregelen. Dan wordt het weer niks. T.

ROEKEN

2011-02-06 17:48:36
Afgelopen herfst was het land te nat om een perceel snijmaïs, hier vlakbij, te hakselen en voor de roeken is een maïsveld een echt luilekkerland.
Toen in december de grond bevroren was is het restant alsnog geoogst. De roeken waren hun tafeltje-dekje kwijt en zaten een perceel verder bij elkaar op de sneeuw. Toen kon ik ze goed tellen en ik kwam op zo'n 1200 stuks.
50 Jaar geleden zaten ze hier ook al, maar toen waren het er zo'n 40 stuks. In het Raerderbosk nestelden ze en destijds was dat één van de drie kolonies in Friesland. Ze waren toen beschermd geworden, en terecht, ze moeten niet uitsterven.
Nu zijn er in de omgeving dus zo'n 1200 en iedereen en alles heeft er overlast en schade van.
In de Trynwâlden precies hetzelfde en men wil ze daar verjagen naar een ander, maar wie zit er op te wachten??
Gewoon doodschieten dus.
Bescherming hoort wel een doel te hebben en kan ook doorschieten. T.

WATERRAL

2010-12-26 16:39:44
Met zo'n winter krijg je altijd andere vogels op het erf dan gewoonlijk, ze hebben het moeilijk en zoeken om voedsel. Nu is hier een waterral en die zie je anders niet.
En nu maar hopen dat hij niet door de roofvogels gepakt wordt. Vorig jaar zat er steeds een waterhoentje in een bijt, maar waar ik bij stond werd hij gepakt door een slechtvalk. Daar hoef je de vogels in de winter ook weer geen voedsel en bescherming voor te geven. T.

RANSUILEN

2010-10-25 23:00:58
Buurman vertelt dat hij dit voorjaar last had van eksters. Nu zijn eksters ook mooie vogels maar dezen waren toch echt vervelend. Ze hadden een nest gebouwd in een van zijn bomen en waren vervelend voor de andere vogels. En dus kwam er een kennis die de eksters met een vangkooi ving en wegbracht.
En al snel kwamen er nieuwe bewoners in het eksternest. Een paartje ransuilen. En buurman vond het fantastisch. Hij had genoten van de ransuilen, van het broeden tot het uitvliegen van de jongen en het bedelen om voer en nog steeds zijn ze aanwezig. Mooi succes. T.

ZWALUWTREK

2010-09-23 21:10:24
Dinsdag 21 september zijn de zwaluwen vertrokken voor de lange reis naar Afrika. Het is altijd een aparte gebeurtenis.
Alle zwaluwen uit de omgeving verzamelen zich op een stuk schrikdraad in het land. Toch al gauw een paar honderd. En elk jaar op 20, 21 of 22 september. En dan ineens zijn ze allemaal weg. Soms blijven pas uitgevlogen jongen met de ouderparen nog een paar dagen, soms ook wel eens tot in oktober.
Bij ons waren ook jongen die pas vier dagen uitgevlogen waren, maar ze zijn weg. Voor dezen zal het een lange tocht worden. T.

EGELS

2010-09-15 21:01:33
Het gaat slecht met de egels, stond in de krant. Het is de vraag of er over tien jaar nog wel egels zijn, want veel gevonden egels schijnen ziek te zijn.
Bij ons waren ook altijd egels, maar je ziet ze bijna nooit. Dit jaar had ik ze eigenlijk nog niet gezien, maar er zat al een tijdje een rond gat in een pak stro in de schuur. Ik dacht dat er een rat in huisde, maar nee, vorige week zag ik er ineens een egel uitkomen. En de volgende dag zag ik er drie bij elkaar. Ze zitten hier dus nog steeds.
Twee jaar geleden dacht ik ook een rat te vangen bij een gat in de wal. Even de vangkooi zetten en toen zat er een egel in. Direct maar weer open, dus, hij was nog goed gezond. T .

BONTE KRAAIEN

2010-08-29 19:10:13
Hier zie je ze eigenlijk nooit maar in Denemarken viel het me op hoeveel Bonte Kraaien daar rondvliegen. Hele groepen van een paar honderd stuks, net zoals hier de roeken, vliegen af en aan boven de Deense graanvelden.
Sovon houdt het hier in Nederland op een paar broedgevallen, meest op de eilanden, en wat wintergasten.
Het zijn alleseters zegt mijn vogelboekje en ze zijn vrij brutaal.
In het Fries heten ze skierroeken, maar het zijn dus kraaien.
Net, zoals de roeken hier in de maislanden en maiskuilen een paradijs gekregen hebben, zullen de bonte kraaien in Denemarken in de graanvelden hun paradijs hebben. Maar misschien doen de Denen daar ook aan een beetje geboortebeperking. T.

UILEWERK

2010-07-10 13:52:20
Voor het eerst hadden we weer een paartje zwaluwen in de schuur te broeden. Mooi op het draaghout van het gebint. Prachtig. In en uitvliegen en waarschuwen dat ze me wel gezien hadden.
Tot gisteren. Even op zolder kijken en ja hoor, een uil is in de schuur geweest en heeft de broedende zwaluw van het nest gepakt en opgegeten. De veertjes liggen er onder bij wat witte schijtplekken.
Vroeger zat de schuur, zolang ik mij herinner, elk jaar vol broedende zwaluwen.
Tot 15 jaar geleden alle zwaluwen in de hele omgeving door de uilen 's nachts van het nest gepakt en opgevreten werden.
Elk jaar hopen we dat er weer wat zwaluwen zullen uitvliegen, maar nee, die akelige rottige rot-uilen, bahhh .T .

STEENMARTERS

2010-06-28 22:02:04
Die komen hier toch bijna niet voor en die hoeven we hier ook niet want die zijn niet zo vriendelijk voor de vogelpopulatie denk je maar de jager had al van drie doodgereden steenmarters gehoord. Dan zullen er vast meer zijn en moeten we dat ook nog in toom houden.
De laatste grutto's zijn net uitgekomen en hebben geluk gehad. Niemand had het broedpaar gevonden en ze liepen er ineens in het land van een buurman en de andere buurman in wiens land ze hebben gezeten begon een dag later te maaien.
De laatste tureluur die uitkwam, en waar ik voor gestopt was met maaien had de volgende dag nog 4 jonkjes maar een week later zijn er nog maar 2 over.
Van de bijna 20 uitgekomen scholekstertjes zijn er intussen al 19 verdwenen en het zou eens tijd worden voor een zendertjesproef waar die altijd blijven. T

TURELUURS

2010-06-20 08:15:37
Van de 18 hectare natuurland zijn er al 16 ha ingekuild. Dat mag na 15 juni. Er staat nog 1 ha kruidenrijk gras en daarnaast de plasdras, die nu begint op te drogen, en er om heen de bonte weiderand.
In het laatste stukje water van de plasdras zitten o.a. wel 25 al vliegvlugge tureluurs, van elders hier heen gekomen. Ik wil dit laatste gras maaien voor hooi, maar bij het omheen maaien: stop!!, een alarmerend paar tureluurs en ja een kleine tureluur van zo'n 3 dagen. Dat is niet best want achter mijn trekker vliegen wel zo'n 100 kokmeeuwen,200 roeken en een stuk of 10 kraaien.
Ik stop en begin aan de andere kant van het land en hoop dat de rovers de jonge tureluurtjes niet gezien hebben.
Dan vliegt een buizerd over de plasdras en alles is in paniek. Ik maai door en 5 zwad verder zit hij daar ineens voor mijn trekker tussen het lange gras, met een al vliegvlugge tureluur. Hij vliegt rustig weg met de jonge tureluur en ik zie met eigen ogen, waar ik het allemaal voor doe en waarom het hier in deze 18 hectare natuurland bijna doodstil is. T.

pagina 1 2 3 4