10 DE ENIGE OORZAAK

04 Juli 2011, 22:13
VAN DE AFNAME VAN WEIDEVOGELS IS DE TOENAME VAN ROOFVOGELS.

Bijeenkomst 27 juli

Titus: voor mij is het duidelijk dat de roofvogeltoename de enige echte oorzaak is. Ik kan geen gegevens vinden dat de vogels op modern weiland of bouwland, daar geen nageslacht kunnen krijgen. Alle gegevens en meningen zeggen daarover dat er voedsel genoeg is voor de vogels, zowel voor oud als voor jong.
ik hoop dat hier mensen zijn die ons gegevens kunnen leveren voor het tegendeel. In de kranten hebben artikelen gestaan over gedode roofvogels en de opsporingspolitiemensen gaven daarin ook de boeren de schuld van de weidevogelafname, maar ook zij leveren op verzoek geen gegevens.
Wij willen ook geen onnodige en zinloze doding van rovers maar evenwicht tussen de soorten in het veld.
In ons gebied zitten drie biologische boeren en bij alle drie zitten geen weidevogels meer, dat moet toch alleszeggend zijn.
Titus: op mijn eigen turboproduktieland was het dit jaar uitstekend, we hebben mooi wat kraaien opgeruimd en dat werkt. Ik heb speciaal voor de weidevogels 1 hectare bouwland gemaakt en ingezaaid met gras + voedererwten. Voor het eerst sinds jaren zijn er bij mij nu weer jonge kieviten en scholeksters groot geworden, door zich te verschuilen onder de erwtenplanten.
In mijn 18 hectare vogelbeheerland met plas-dras was het slecht, wel veel vogels en ook eieren leggen maar de buizerds hebben alles geroofd.

Van der Meer: over het proefplan is geen nieuws te vertellen. In ons gebied van A.N.V. It Bûtlan zijn wel prima vogelgebieden, in Nes zagen we de jongen bij bosjes door het weiland lopen en predatoren zagen we er amper. OP het Eilân zijn speciale plas-draspoelen gemaakt voor de vogels en daar broeden ook veel, maar op de Burd zit weinig. Daar zal het beheer weer opnieuw worden aangepast. En in mijn eigen omgeving zit niet veel meer, veel te veel roeken en roofvogels.

Castelein: ik ben 30 jaar terug begonnen een gebied te beschermen i.s.m. de boeren en van heel weinig vogels gingen we langzaamaan naar een vogelrijk gebied. Maar 10 jaar geleden kwam er een ruilverkaveling, de boeren stopten, er kwamen roofvogels en nieuwe boeren deden niet meer mee en nu zit er in de hele omgeving geen enkele weidevogel meer en ze hebben ook geen kans meer.

Nijdam: bij mij gaat het nu uitstekend. Ik heb op 30 hectare zo'n 220 paar weidevogels. Ik heb 2 plas-draspoelen laten aanleggen, ik maai heel laat en ben zelf jager.
Ik maai niet eerder dan dat alle vogels uit zijn en de jongen er weg zijn, want het maaien trekt heel veel rovers en dat is nu juist het probleem. Grootste probleemrover is nu de mantelmeeuw, daar komen veel te veel van.
Omdat ik nu zoveel broedparen heb komen heel veel belangstellenden en deskundigen bij mij. Ik heb de indruk dat ik maar iets hoef te zeggen tegen beleidsmakers of het kan gedaan worden, of het nu investeringen of andere wensen zijn.
Er worden hier nu veel jongen groot, we hebben ze andere jaren ook geringd en die zijn hier weer teruggekomen, maar het vergt absolute rust. Kom niet met een trekker in het land want dat trekt de predatoren.

Hilverda: op de plaatsen waar buizerds zitten houden we geen enkele jonge vogel over, die moeten bejaagbaar worden.

Jager: in ons nazorggebied was het een paar jaar terug ook zo'n vogelparadijs, de boeren maaiden ook heel laat en ze hebben allemaal nat land maar het is de laatste twee jaar heel snel teruggelopen. Veel te veel predatoren.

Titus: ik heb de indruk dat we met het aanleggen van die plas-draspoelen een gevecht houden om de resterende vogels op ons gebied te krijgen.

Discussie

- we zullen het toch bij de politiek neer moeten leggen, er moet een omslag komen, zodat het evenwicht in het veld weer terug komt,
- we moeten Johannes Kramer en Lutz Jacobi benaderen,
- er zou beter overleg met It Fryske Gea en Staatsbosbeheer moeten komen,
- land met broedvogels moet nog later bewerkt worden vanwege de enorm hoge predatiedruk,
- het aanleggen van drasland met 2 - 5 cm water is voor het fourageren van de vogels toch wel ideaal gebleken.Geen reacties

Naam:
Email: