8 VISIES OP DE ROOFVOGELMOORD

18 September 2010, 16:12
Het woord roofvogelmoord is eigenlijk onzin, maar het is er.

De Situatie

1 Nederland is door diverse oorzaken dichtbevolkt geworden en daarom is grondgebruik altijd een keuze tussen voedselproduktie of ander gebruik
2 Ruimtegebruik is een keuze op basis van afweging voor wel of geen verantwoordelijkheid voor de ander en het ander en het evenwicht daarin
3 De samenleving heeft gekozen voor mechanisatie en verhoging van de produktie en daarmee voor veranderd grondgebruik
4 Roofvogels zijn concurrent van de voedselzorg van de mens en werden daarom bestreden, maar om reden van verantwoordelijkheid voor het niet laten verdwijnen van de soort, zijn ze beschermd verklaard
5 Sinds die bescherming zijn sommige soorten zover vermeerderd dat ze schade toebrengen aan andere soorten of aan de voedselzorg
6 Er wordt door sommige mensen gesteld dat de toename van roofdieren en roofvogels, mede oorzaak is van achteruitgang van weidevogels en andere diersoorten
7 De dood van een roofvogel of roofdier is niet anders dan de dood van enig andere vogel of dier, tenzij er meer waarde aan toe wordt gekend wegens zeldzaamheid, benutting of verering
8 Om de weidevogels en andere soorten te beschermen heeft op onze vorige vergadering de directeur van It Fryske Gea, de heer Hosper gepleit voor strenge bestrijding van vossen en zwarte kraaien, maar niet van roofvogels, maar dat was voor hem een gevoelskwestie
9 In dit dichtbevolkte land is nergens zelfregulerende natuur aanwezig en door concurrentie ook niet mogelijk zonder schade aan iets anders
10 Een proef zou het moeten aantonen of het weidevogels en andere bedreigde soorten beter af gaat bij een lagere predatorstand, zoals die er voorheen geweest is, zodat onze kennis beter op feiten gebaseerd is.

Wetenschappelijke reacties welkom.

Titus de WolffGeen reacties

Naam:
Email: