6 Het BELEID van de WEIDEVOGELBESCHERMING

20 Mei 2010, 12:47
Het beleid is veranderd

De uitvoering van het beleid voor de bescherming van de weidevogels is nu overgegaan van het Rijk naar de Provincie in het orgaan Provinciale Subsidie Agrarische Natuur, PSAN. De provincie heeft hierbij gekozen voor de zgn. kansrijke gebieden, gebaseerd op de gruttokaart, die de dichtheden van de grutto's weergeeft.
Vergoedingen worden alleen gegeven in die kansrijke gebieden, waarbij deelnemende boeren zich alleen maar aan van te voren vastgestelde regels en wetten moeten houden, zonder verantwoordelijkheid voor het resultaat.
Is dit wel de goede weg???

1 De gruttokaart geeft de stand van de grutto's weer die ontstaan was op basis van inzet en verantwoordelijkheid van boeren en helemaal niet op basis van gebiedsinrichting.
2 Kansrijke gebieden waren in ieder geval geen terreinen van natuurorganisaties gezien de noodzaak van opkrikplannen, grote predatiedruk, enz.
3 Het is een enorme brij van regels en ambtenarij wat helemaal niet hoeft als grondbezitters betaald zouden worden voor de geproduceerde natuurwaarde.
4 Er wordt met dit systeem teveel gestreden om het verkrijgen van broedparen, terwijl er geen garanties zijn dat daar meer jongen groot worden.

DISCUSSIE

- op de moderne bedrijven van tegenwoordig passen eigenlijk geen weidevogels meer, in mijn nazorggebied zijn de nesten allemaal gevonden, gemerkt en uitgekomen, maar het hele gebied is daarna in vier dagen gemaaid en ingekuild en de jonge vogels zijn allemaal verloren gegaan
- de belangen van een boer om precies op die tijd te maaien en precies op die manier te werken, zijn zo groot dat daar geen vergoeding tegenover kan staan
- het kleine aantal boeren dat wel in het belang van de vogels werkt en daar een vergoeding voor krijgt, kun je beschouwen als hobbyboer
- er moet meer samenwerking komen tussen boeren en natuurorganisaties en men moet naar elkaar luisteren, maar in de praktijk blijkt dat er toch nauwelijks naar de praktische idee├źn en wensen van boeren wordt geluisterd
- binnen de organisatie van natuurgerichte boeren, BoerenNatuur, is teveel verdeeldheid voor een sterke invloed, men heeft zich te snel neergelegd bij het voorstel om gebieden met goede voorwaarden te gaan scheppen, zonder de andere gevolgen en invloeden te laten wegen, dit alles berustend in een redelijke vergoeding voor de deelnemende leden
- weidevogels blijken zich dit jaar nogal wat verplaatst te hebben
- een aanwezige vrijwilliger van een natuurorganisatie zegt dat hij rondom ziet dat de beoogde situaties in de gebieden aanwezig zijn, zonder dat er broedvogels of alarmerende vogels zijn, ook in de terreinen van natuurorganisaties, die opgekrikt en natter zijn gemaakt, gaat de stand snel achteruit, maar van aanpak van de rovers wil deze vrijwilliger in eersten niets weten
- dat het zo met deze regels compleet fout gaat met de weidevogels zien alle aanwezigen en betreuren het ten zeerste maar het blijft wachten op een voor iedereen aanvaardbare oplossing.Geen reacties

Naam:
Email: