4 NATUURZORG en het BIJBELS GELOOF

20 November 2009, 21:18
Een van de dingen die de meeste invloed op het menselijke handelen heeft is zijn geloof. Ook wat zijn handelen met de natuur betreft.

Men kan mensen ergens in laten geloven. Door de eeuwen heeft het bijbels geloof hier veel invloed verworven. Wat is wetenschappelijk gezien nu dat geloof en wat betekent het voor de natuur?
Het bijbels geloof is zo'n 6000 jaar geleden begonnen. Het leert dat alle verantwoordelijkheid, voor alles wat gebeurt, ligt bij een bebidbaar opperwezen in de gedaante van een heer. De bedenker van dat geloof zal vast een leidend iemand geweest zijn, die zijn gevolg op die manier wilde aansturen. Hij wilde daarmee bereiken dat zijn mensen zich niet verantwoordelijk zouden voelen voor hun daden tegenover 'de ander' en 'het ander'.
Het opperwezen is verantwoordelijk voor jullie doen en laten. Zoiets zal die man gezegd hebben en zo staat het ook in de boeken: in het begin was er het woord!
De notulist heeft het opgeschreven en het is uniek dat dat nog steeds bewaard is gebleven na zoveel duizend jaar.
Zo'n bebidbaar en door de mens beïnvloedbaar verantwoordelijk opperwezen mag dan een zeer functionele uitvinding zijn geweest, voor de natuur is het een ramp. Als mensen vinden dat natuur wel belangrijk is, moet er juist wel verantwoordelijkheid zijn.
Rationeel denkend is het bijbelse scheppingsverhaal, dat het heelal en alle leven in zes dagen door een opperwezen gemaakt is, pure nonsens. Darwin heeft met zijn inzicht aangetoond dat de diversiteit van het leven, gevormd is door verandering en aanpassing aan de verandering. De moderne wetenschap kan secuur aantonen dat ons heelal meer dan 13 miljard jaar oud is. Eigenlijk had het bijbels geloof door goede voorlichting, 100 jaar na de ontdekking van Darwin gewoon verdwenen horen te zijn.
Elke zorg voor de natuur, het milieu, klimaatopwarming, uitsterving van dier- of plantesoorten of welke verantwoordelijkheid dan ook, is puur tegenstrijdig met het bijbels geloof. Verantwoordelijkheid bij een opperwezen neerleggen is je er af maken.
Eigenlijk is er veel te weinig onderzoek en kennisvergaring over de ideologie van het bijbels geloof. Er zou veel betere voorlichting, gebaseerd op modern wetenschappelijk inzicht moeten komen. Als de ene mens wel verantwoord handelt en de ander niet, dan heeft natuurbescherming totaal geen zin.

Titus de Wolff
Raerd

Discussie
- Geloof is een instrument om macht aan mensen te geven en macht over mensen te krijgen.
- Geloof wordt gebruikt om mensen in mysteries te hullen.
-De bijbel is gewoon door mensen gemaakt en niet door een God.
-De drang van het bijbels geloof om meer leden voor die groep is wel een oorzaak van de natuurachteruitgang.
- Bidden is onzin en wordt gebruikt om verantwoordelijkheidsgevoel af te schuiven.
- De bijbel is een handboek des levens om mensen mee te sturen.
- Bijbelse mensen houden zich niet bezig met natuurbehoud zolang als het ze zelf niet raakt.
- De conclusie kan zijn dat natuurzorg en het bijbels geloof precies recht tegen over elkaar staan, maar dat het niet uitsluit dat bijbels gelovigen zich wel voor natuurzorg inzetten.
Geen reacties

Naam:
Email: