3 NATUUR en de JACHT

01 November 2009, 10:54
Wie in de eet- en kookrubrieken in de diverse bladen kijkt, moet tot de conclusie komen dat mensen dol zijn op het resultaat van de jacht. Die eetrubrieken staan vol wild- of halfwildgerechten. Toch lijkt er tegenwoordig veel weerstand tegen dat jagen. Is er dan iets tegenstrijdigs tussen het bemachtigen van dat gerecht en de omgang met dat gerecht daarna, van het klaarmaken en het eten?

Die eet- en kookrubrieken geven toch een duidelijk beeld. Geregeld staat er een menu van meer of minder wild voor de eter klaar. Eigenlijk is dat ook een goed streven. Het is het meest natuurlijke eten wat er is. Zolang het tenminste hoort bij het zuinig omgaan met voedsel. Als het gaat om status en aanzien wordt het anders.
Het is eigenlijk nog maar heel kort geleden dat mensen hun eigen dieren ook zelf slachtten en ook dood maakten. Dat hoorde bij de bereiding. Veel mensen zijn daar intussen totaal van vervreemd.
Nederlands wild komt nu nog alleen van boerenland en een heel klein beetje van schadebestrijding in natuurgebieden.
Waarom nu die weerstand tegen de jacht? De weerstand tegen het doden van dieren op zich is er niet, want men heeft niet iets tegen het doden van een dier door roofdieren en roofvogels. Integendeel. Toch is de dood door een roofdier meestal wreder dan de dood door een geweerschot. Toen men nog met strikken en klemmen en knuppels werkte was dat wel anders. Alleen toen was nog iedereen jager en was het gewoon.
Het doden van dieren vergt twee dingen: honger en gewenning. Voor de Nederlandse mens van tegenwoordig zijn beide onbekend. Het zal de grootste reden zijn tegen de jacht. Vervreemding van het simpele leven met de natuur. Boerenland en natuur zouden weer naar elkaar toe moeten.
Is de weerstand tegen de jacht misschien alleen maar gericht tegen die mens die jaagt? De jager lijkt altijd een vrijbuiter die zich als heerser over een gebied gedraagt. Zo lijkt het. En daar kun je iets tegen hebben. Jij doet dat niet, dan hij ook niet.
Jagen om het lukraak schieten van een bewegend doel zoals in andere landen is absurd. Handelen met verantwoording moet het zijn. Jagen om het evenwicht van de soorten in niet natuurlijke gebieden is noodzaak en jagen om natuurlijke prooi voor consumptie is door de samenleving gevraagd en gewenst. De kookrubrieken geven het aan. Als nu de schadebestrijding nog beter en eens een stuk simpeler wordt, zijn we op de goede weg.

Titus de Wolff
Raerd

Wetenschappelijke reacties welkom.

Discussie

- De flora- en faunawet is geen doelmatige wet, omdat deze gemaakt is om iets te beschermen, maar wie alles beschermt, beschermt niets.
- Hazen en ander bejaagbaar wild neemt af door toename van rovers en roofvogels en moeten daardoor meer uit andere landen gehaald worden.
-De beperking van de jacht op ganzen en smienten moet verruimd, om schade aan de voedselproductie weg te nemen.
- Het idee dat natuur zichzelf regelt gaat op voor natuurgebieden maar niet voor natuur op voedselproductiegebied. Hier moet beheer gedaan worden en mensen willen het best graag eten.
- Als blijkt dat je regels voor jacht en beheer steeds moet bijstellen, ben je altijd te laat. Je kunt beter vooruit zien.
-Mensen doen te zielig over het doden door afschot, ze moeten meer worden opgevoed met leven en dood. In kinderseries en tekenfilms zou alvast meer over deze dingen aan bod moeten komen om vervreemding te voorkomen.Geen reacties

Naam:
Email: