2 NATUUR EN DE ROOFVOGELS

22 Oktober 2009, 10:29
Roofvogels zijn in. Het lijkt op roofvogelverering. Is het dat?

Ik denk van wel. Bescherming alleen om de bescherming zonder verantwoording voor het nut en de gevolgen is verering.
Mensen hebben eeuwenlang hun voedsel van eigen omgeving geoogst. Plantaardig en dierlijk. Zorg was er nodig om genoeg voedsel te verkrijgen. Ziekten en plagen van o.a. wild- en vogelschade werden bestreden en alles in het veld werd benut om dienstbaar voor de mens te zijn. Roofvogels moesten beheerd en bejaagd omdat ze in het voedselproduktiegebied geen natuurlijk evenwicht hadden. In dit onnatuurlijk landschap werd ook de aanwezige natuur gebruikt voor consumptie en roofvogels waren schadelijk.
In de zestiger jaren kwam een omslag. Voedsel kwam genoeg van elders. Mensen wilden hier weer wat natuur voor de beleving en recreatie. Roofvogels hoorden daarin, maar waren er weinig, ook door de invloed van bestrijdingsmiddelen. In 1967 b.v. vlogen er in heel Nederland van slechts een dertigtal buizerdnesten jongen uit.
De eerste roofvogelliefhebbers lieten zich horen en ze kregen gelijk, de roofvogels werden beschermd. Maar er werden geen grenzen gesteld, tot welke aantallen en tot welke schade's voor andere dieren of voedselproduktie. De natuurgebiedjes in Nederland waren ook veel te klein voor roofvogelevenwicht en de roofvogels deden zich daarbuiten tegoed aan voedsel. In dit onnatuurlijke voedselproduktieland, waar alles 's winters drooggemalen wordt, is voor hen geen gebrek.
De zin van de bescherming is nu nog alleen die bescherming van ooit. Het zou intussen zinvoller zijn om andere zwakke soorten meer aandacht en bescherming te geven, ook tegen roofvogels, maar de mens is nog niet zo ver. Het is een keuze geweest en de toestand van nu is anders dan toen, maar de toestand van voor 1960 was niet minder voor de natuur. De variatie is door verkeerde ingrepen steeds meer verdwenen.
Door sommige mensen worden roofvogels tegenwoordig predatoren genoemd. Meestal ten onrechte. Alleen als er evenwicht bestaat in een gebied, dat niet door de mens beïnvloed wordt, is er sprake van predatie. Bij de roof van tuinvogels kun je helemaal niet spreken van predatie. Bij weidevogels eigenlijk ook niet en de leefsituatie van de watervogels is meestal ook weinig natuurlijk. Predatie is lucht.
Het is allemaal half-half, want de praktijk en de theorie..........
Aanpassen dus!!!

Titus de Wolff
Raerd

Wetenschappelijke reacties welkom.

DISCUSSIE

- In de praktijk merk je heel duidelijk de achteruitgang van de tuinvogels en weidevogels. Tegelijk zie je de toename van de roofvogels, die ook in de tuinen de vogels wegroven. Het is duidelijk een oorzaak van de achteruitgang.
- In het begin van de roofvogelbescherming vonden we het wel mooi om roofvogels te zien vliegen. Toen kon eerst de goede vogelstand het ook nog wel aan. Pas later werd zichtbaar dat het echt grote rovers kunnen zijn.
- Er zouden proeven gedaan moeten worden met gebieden waar de roofdier- en roofvogelstand als van 50 jaar geleden weer wordt gemaakt. Zet dat tegenover de gebieden met de stand van vandaag en kijk of de vogelstand weer toeneemt.
- Er zijn te veel regels gekomen, vroeger regelde men zelf vaker het evenwicht.
- In nietnatuurlijke gebieden als tuinen, parken en boerenland zouden de woorden predator en predatie niet meer gebruikt mogen worden.
- Roofvogels en andere vogels, die op b.v. Schiphol gevangen worden, worden daarna op het platteland soms bij weidevogelgebieden weer losgelaten. We gaan elkaar er dus lastig mee vallen.
- De natuur in Nederland is te klein en ongeschikt om zelfregulerend te zijn.
- Het moet meer in het nieuws dat roofvogels soms grote schade's aanbrengen. Als alle tuinvogels of zwaluwen uit je omgeving weggeroofd zijn door sperwers of uilen moet dat bekend worden als de oorzaak. Laat men niet aankomen met domme verhalen over te weinig muggen bij moderne boerderijen of te weinig broodkruimels voor de mussen.Geen reacties

Naam:
Email: