1 NATUUR en VOEDSEL

21 Mei 2009, 16:04
De mensen kunnen tegenwoordig allang niet meer leven van de natuur.

De mensen kunnen tegenwoordig allang niet meer leven van de natuur. Het aantal mensen is daarvoor veel te groot geworden. Voedsel moet speciaal verbouwd worden. Op steeds meer plaatsen. En daar wordt de natuur verwijderd. Na 1950 was bijna heel Nederland in gebruik als voedselproductiegebied. Nog behoorlijk extensief en met een dusdanige variatie aan planten, dieren en vogels dat het eigenlijk nog voor natuur door kon gaan. Toen kwam de mechanisatie en gemotoriseerd vervoer. Het zorgde voor meer voedsel door ander grondgebruik en tegelijk voor de aanvoer van grote hoeveelheden voedsel van verre. Er was voor iedereen genoeg. We kregen het luxueus. Maar het ging wel ten koste van 'het ander' de natuur.
Na 1960 wilden de luxueuze, van genoeg voedsel voorziene mensen, dat er weer natuur in hun buurt kwam. Het was een keuze. De eerste machinale natuur werd in Nederland aangelegd. Daar konden mensen recreëren. Het voedsel moest maar van elders komen. Hier werd voedselgrond kunstmatig bewerkt tot door de mens aangelegde natuur en elders werd de echte natuur vernietigd om voedsel voor hier te produceren. Meer natuur kwam er niet door.
Er werd alleen maar natuur verplaatst. Maar het leverde banen op en de mensen die er mee bezig waren, om natuur te verplaatsen, vonden zichzelf belangrijk. Natuur werd in Nederland een machtssysteem.
Vragen:
1 heeft de machinaal aangelegde natuur in Nederland meer
waarde dan de daarvoor vernietigde natuur elders?
2 moet het ook meegenomen worden in evaluatierapporten dat
elders natuur sneuvelt voor productie, door onze
natuurdrang?
3 in hoeverre is het zinvol dat in voedselgebied
schadeveroorzakende natuur gedoogd moet worden?

Titus de Wolff

Wetenschappelijke reacties welkom.


REACTIES
- Mensen zijn nu eenmaal de grootste rovers.
- Ze willen voor zichzelf zoveel mogelijk ruimte om daarvan het gebruik zelf te bepalen. Dat doet een grote aanslag op de ruimte die van iedereen is.
- Veel mensen hechten geen waarde aan de eigenwaarde van natuur. Daar hoeft voor die mensen geen zorg voor te bestaan. Het wordt dan natuur van iemand.
- Er zou meer voorlichting voor moeten komen, dat natuur niet altijd van iemand of iets moet zijn.
- Opvoeding en voorlichting zijn bij velen veel te zakelijk en egoïstisch, als dat doorgaat blijft er toch helemaal niets over.
- Eten zou je uit eigen streek moeten halen, dat is voor alles veel zuiniger.
- Mensen willen eigenlijk niet terug naar het zuinige leven van vroeger.Geen reacties

Naam:
Email: